İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMLERİ KURMA HİZMETİ

Şirketlerin İnsan Kaynakları süreçleri incelenerek gerekli insan kaynakları yapı ve sistemlerini kurmaktayız. Önce sistemlerin analizleri yapılarak şirketin röntgeni çekilir. Mevcut durum çıkarıldıktan sonra şirketlere özel, hedeflerine ve kültürlerine uygun sistemler kurularak adil çalışma sistemleri oluşturulur. Bu sayede çalışan memnuniyeti ve aidiyetlerinin arttırılması amaçlanmaktadır.