İŞ ANALİZ VE ÜCRET YÖNETİMİ SÜRECİ DANIŞMANLIĞI

İş analizi şirketlerin tüm İnsan Kaynakları süreçlerinin temelidir. Bu temel ile bir çok İnsan kaynakları sistemi dizayn edilir. Danışmanlık hizmetimizle firmadaki görevler arasındaki önem, güçlük, farklılık ve benzerlikler dikkate alınarak iş analizleri yapılır. Yapılan iş analizleri ve değerlemelerine göre adil ve dengeli bir ücret sistemi kurulur. Firmaların hedeflerine uygun, adil, rekabetçi ücret politikaları oluşturularak çalışanların elde tutulması amaçlanır. Bu sistemin kurulması; yetenekli çalışanların elde tutulması, aidiyet duygusu ve çalışan memnuniyetinde artış sağlanması ve marka algısının pozitif hale gelmesi gibi pek çok alanda şirketlere fayda sağlamaktadır.